INTEGRITETSPOLICY

På Flowfabriken är vi måna om att vara transparenta, både hur vi arbetar och hur vi hanterar den information som vi samlar in om våra besökare. Här berättar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter och cookies på vår webbplats, samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig. Det viktigaste för oss är att du ska få den bästa upplevelsen och samtidigt känna dig trygg som kund hos oss.


Den här policyn kommer att ändras och uppdateras allt eftersom den nya Dataskyddsförordningen ("GDPR") utvecklas. Det kan hända att vi själva upptäcker att vi behöver förbättra eller förtydliga något. Skulle vi göra några betydande förändringar lovar vi att meddela det på lämpligt sätt.


Personuppgiftsansvarig

Flowfabriken är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats. Det innebär att det är vårt ansvar att se till att du som besökare:

 1. Är medveten om varför och hur vi samlar in dina personuppgifter.
 2. Kan göra aktiva val att godkänna eller neka till behandling och lagring av dina personuppgifter (vi behandlar inte dina personuppgifter utan ditt godkännande).
 3. Kan uppdatera sina uppgifter.
 4. Kan bli glömd ur systemet och att informationen vi behandlar om dig raderas.
 5. Kan få alla personuppgifter vi lagrar om dig utlämnade till dig.
 6. Kan begära att vi exporterar dina personuppgifter vid, exempelvis, byte av leverantör.
 7. Har dina personuppgifter i säkert förvar hos oss. Vi lämnar inte ut dem till tredje part utan att du informeras och uttryckligen godkänner hur och varför detta sker.

Personuppgifter och cookies

Till personuppgifter räknas allt som kan identifiera dig personligen; namn, adress, e-post osv. Vid sidan av personuppgifter finns även cookies. Cookies är små filer som skickas till din dator via webbläsaren (om du inte stängt av cookies) när du besöker en webbplats. Deras funktion är att samla information om hur en besökare använder en webbplats, ofta för att kunna erbjuda anpassat innehåll.

Varför lagrar Flowfabriken dina personuppgifter och cookies?

Nödvändiga funktioner

Vi har cookies som är nödvändiga för att funktionerna på webbplatsen ska fungera. Det är till exempel de som håller koll på vad du har lagt i varukorgen.

För analys

Vissa cookies är till för att vi ska kunna mäta och analysera hur vår webbplats presterar och hur våra kunder använder den, för att vi ska kunna förbättra upplevelsen.

För din upplevelse

Några cookies kommer ihåg dina inställningar (så som ditt val av land och språk) och tillfälligt sparar delar av sajten när du surfar runt, för att allt ska ladda snabbare. Det gör din upplevelse mycket bättre!

För marknadsföring

Vi använder även cookies för att leverera bättre, mer relevant marknadsföring och annonser till dig. De hjälper oss att visa sånt som du är intresserad av och att mäta hur våra kampanjer presterar. Om du vid något tillfälle lämnar din mailadress till oss under ditt besök på webbplatsen knyts cookien till din e-postadress. Det gör att vi, om du ger ditt medgivande till det, kan maila dig förslag på fördjupad läsning inom det området du är intresserad av, i form av exempelvis guider. Vi använder framförallt cookies för att förbättra våra tjänster så att du ska få den bästa upplevelsen. I din webbläsare kan du rensa dina cookies, men även välja att stänga av dem helt. Tänk då på att vissa delar av vår webbplats kan sluta fungera för dig. Inom ramen för retargeting och bannerannonsering använder vi tjänster från tredje parter, som sparar cookies på vår sida.

Hur hanterar vi cookies?

Cookies spåras med hjälp av trackers, med olika syften. I vårt fall handlar det enbart om att erbjuda besökaren en skräddarsydd upplevelse av vårt utbud. Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt samtycke till sådan delning t.ex. i marknadsföringssyfte. Detta utesluter inte att vi kan använda leverantörer som behandlar dina uppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina uppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att lagra uppgifter på en server), ges inte någon rätt att använda dina uppgifter för andra syften än de syften som anges i denna policy.

Så här tar du bort cookies i din webbläsare

Hur du raderar cookies ur din webbläsare beror på vilken du använder. Du hittar vägledning via webbläsarens egna gränssnitt, eller webbplats.

Hur vi använder uppgifterna vi samlar in.
Vilka personuppgifter samlar vi in när du registrerar ett medlemskap och i vilket ändamål?

Ändamål

För att kunna hantera ditt medlemskap.

  Behandlingar som utförs:

 • Identifikation
 • Hantering av betalning.

  Kategorier av personuppgifter

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Betalningshistorik.
 • Betalningsinformation.
 • Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts)

Laglig grund:​Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod:Till dess att medlemskapet avslutas.

Vilka personuppgifter samlar vi in om du skapar ett konto på Flowfabriken hemsida, går med i våra nyhetsbrevsutskick samt i vilket ändamål?

Ändamål För att kunna administrera ditt medlemskap och för att kunna skapa ett konto bokningssystemet Touch Up. För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster.

  Behandlingar som utförs

 • Skapandet av inloggningsfunktion.
 • Säkerställande av din identitet.
 • Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter.
 • Hantering av dina personuppgifter.
 • Personlig kommunikation baserad på ditt beteende.
 • Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet.

  Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Köphistorik.
 • Betalningshistorik.
 • Betalningsinformation.
 • Användarnamn och lösenord.
 • Inställningar avseende din profil och dina personliga val.
 • Köp- och användargenererade data (t.ex. besöks-historik).

Laglig grund:​Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna ge dig produkt-rekommendationer. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig ett konto hos Flowfabriken.

Lagringsperiod:Till dess att medlemskapet avslutas

Att ge/dra tillbaka medgivande

Vi börjar bara behandla dina personuppgifter efter att du godkänt hanteringen, samt syftet bakom hanteringen. Du förhindrar lagring av cookies samt radering av redan lagrade cookies via din webbläsare. Tillvägagångssättet varierar beroende på webbläsare så vi hänvisar dig till din webbläsares hjälpavsnitt för att hitta rätt väg.

Att uppdatera sina uppgifter

För att uppdatera dina personuppgifter behöver du bara kontakta oss.

Att få dina uppgifter utlämnade eller bli glömd

Vill du veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig kan du kontakta oss. Observera att i vissa fall kan vi inte ta bort dina personuppgifter utan att samtidigt ta bort ditt användarkonto. Det kan krävas att vi behåller en del av dina personuppgifter efter att du begärt borttagning för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal.

Tredjepartsinformation

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Vi varken säljer eller byter dina uppgifter.

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor kring personuppgifter & cookies.

Work for flow

Öka ditt flow med oss för att nå din fulla potential och må bra i vardagen, arbetsdagen och morgondagen.

Anmäl ditt intresse till vårt nyhetsbrev